מזל מגבעתיים:

תודה לאורי על הטיפול המחזק. מגע ידי קסם שהולך איתי עד הטיפול הבא